امروز 27 فروردین 1403
ساعت 12:29

صنایع ریخته‌گری ایران برنز

کیفیت برتر در صنعت ریخته گری ایران شماره ثبت 301153
 

  پروانه پمپ های شناور(طرح ریتس)

 

   آلیاژها: برنز-برنج (آلیاژهای پایه مس)

  
    استانداردها: C 61400