امروز 9 فروردین 1399
ساعت 15:23

صنایع ریخته‌گری ایران برنز

کیفیت برتر در صنعت ریخته گری ایران شماره ثبت 301153

پروانه

 


 تیپ: 293

 آلیاژ: برنز( آلیاژهای پایه مس )

 موارد استفاده: پمپ های شناور
 
 شماره استانداردها: