امروز 2 تیر 1400
ساعت 3:59

صنایع ریخته‌گری ایران برنز

کیفیت برتر در صنعت ریخته گری ایران شماره ثبت 301153
از آغاز پروسه تولید تا خروج محصول نهایی از تمامی مراحل تولید جهت کنترل کیفیت و آزمایش، نمونه گیری می شود تا محصول خروجی با استاندارد و کیفیت هدف روانه صنعت گردد