امروز 9 فروردین 1399
ساعت 15:32

صنایع ریخته‌گری ایران برنز

کیفیت برتر در صنعت ریخته گری ایران شماره ثبت 301153
پروانه

 تیپ: 6611

 آلیاژ: برنز،برنج (آلیاژهای پایه مس)
 
 موارد استفاده: پمپ های شناور

 شماره استانداردها: